Unto a Good Land

Første Kapitel: Udvandring

Kort referat, udbygges senere.

Hovedpersonerne rejser sydover, passerer gennem by efter by, som er sønderflået af Kaos’ horder. PÅ en landevej møder de et mindre selskab: Goetz og Peter Vogt, der trækker en kærre og har hyret to dværge: Molir og Marek, til at bevogte selskabet. Skønt hovedpersonerne lurer, at alt ikke stemmer i fam. Vogts historie, slår de følge. Nogen tid senere vandrer man ind i endnu en Kaos-hærget by, hvor man støder på en bagtrop af Kaos’ hær: nogle Beastmen og mutanter, og en drabelig kamp udspiller sig. I kampen dræbes Goetz, og Peter såres frygteligt. Senere falder Peter i koma, og man beslutter sig for at undersøge, hvad der egentlig ligger i kærren. Der finder man en slags sarkofag med hvad der først virker som en slags mumie, men viser sig at være en mekanisk dukke fyldt med tandhjul og mekanismer, man ikke kan gennemskue. Emily afkoder nogle skrifter, Peter Vogt har medbragt, og det fremgår, at dukken er resultatet af en berømt videnskabsmand, Giancarlo [note forsvundet]. Hvordan den er havnet på Goetzernes hænder er ubekendt. Marek vurderer, at Peter ikke vil overleve, og man beslutter at begå nådedrab på ham.

Fortællingen brydes op af tre episoder fra hovedpersonernes fortid; et mislykket ølkup v. Erhardt, en vanskelig situation på Evelines fhv. arbejdsplads og, til sidst, Emilys dulgte forhandling på en kro i Altdorf og, efterfølgende, på en kirkegård udenfor byen. De tre episoder belyser de valg, de tre søskende har taget i deres liv og reflekterer noget af deres karakter.

Comments

lakridspibe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.