Unto a Good Land

Prolog: Gräuendorfs endeligt

Midsommer 2520. Landsbyen Gräuendorf i Imperiets yderste udørk: Ostland.

Landbetjent Erich Gourendorps tre børn, Erhardt, Emily og Eveline, er alle kommet hjem til Midsommerfejringen af St. Jochums aften.

Erhardt, der siden sit 16. år har tjent sin far og på seks år har avanceret fra “assisterende landbetjent tredje grad” til “Assisterende landbetjent anden grad” – en veritabel kometkarriere, hvis man skal tro far Erich – lokker sine yngre søstre med væk fra festen. I en stormkælder under arresthuset afslører han, at han i de sidste år ved siden af sine pligter har passet en lukrativ hjemmebrænder-smuglingsbiks – vil de smage på varerne? Emily, der det seneste år har været i tjeneste for Karl Eschener, en Celestial Magus fra Altdorf, og Eveline, der har sejlet som soldat på The Reik og bærer mange eksotiske og grænseoverskridende tatoveringer – siger ja.

Sammen fulder de sig i stormkælderen og misser fuldstændig, at Kaos’ Horder overrender Gräuendorf og slagter mænd, kvinder, børn og kvæg. Alt, der ikke slagtes, voldtages, ædes og laves til rustninger – ikke nødvendigvis i den rækkefølge – brændes ned til grunden.

Næste morgen vælter Eveline op fra kælderen for at finde et fredeligt tissested, og rammes af den fuldstændige ødelæggelse, der omgiver dem. Gräuendorf er jævnet med jorden. Eveline’s soldaterflirt, Borderländeren Thorsten Imelin, ligger halshugget for hendes fødder. Ikke langt derfra finder de tre, tømmermandsramte og forfærdede, deres fars ukendelige, mestendels spiste rester. De formår kun at identificere ham på en tatovering på underarmen fra hans soldaterdage; selv vielsesringen fra børnenes stedmor, Jytte, er plyndret og pryder nu en beastmans skæg på vej ind i Imperiet.

Langsomt erindrer de tre søskende aftenens diskussioner: frustrerede på hver sin måde over den retning, deres liv har taget, har de vævet et fantasispind, hvori de drager mod syd, mod Border Princes, til et mindre område, hvor Evelines soldaterkammerat Thorsten stammer fra. Der kan man lave et nyt liv for sig selv! Aftenen før har planen virket som et fantasifoster, men nu kan planen realiseres. De samler de sørgelige, stinkende rester af Gräuendorfs efterladenskaber sammen og drager sydover…

Comments

lakridspibe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.