Unto a Good Land

Bøn til Sigmar

“Vor herre Sigmar, Mann-Got i himmelen, hør min bøn; Lad ikke mit våben fejle, men giv det styrke mod fjenden. Giv min klinge visdom til at kløve de skyldige fra de uskyldige. Lad din hellige ild få det sorte pulver til at brænde i øjnene på kætterne. Hold din hånd på min, oh Sigmar, så hverken min fod eller min tro glider. Min arm skal slå i dit navn, mod kætteren, heksen, den urene, Amen”

Comments

Tdondes

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.